εταιρική κοινωνική ευθύνη


   

 

•H εταιρεία Notos Com είναι μια από τις ελάχιστες Ελληνικές εταιρείες που έχουν ένα διαρκές πρόγραμμα CSR. Μέσα από το δίκτυο των  καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα, η Notos Com διοργανώνει ενέργειες που αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, όπως:
ØΕνέργειες που αφορούν το σύνολο του καταναλωτικού κοινού, όπως στην περίπτωση όπου ζητούσε από τους πολίτες να επιστρέψουν χρησιμοποιημένα ρούχα τα οποία θα δωρίζονταν σε αναξιοπαθούντες ενώ θα έδινε καινούρια στους καταναλωτές που θα έπαιρναν μέρος.
Ενέργειες που αφορούν παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη (ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή κακοποιημένα), δωρίζοντας μέρος των εσόδων από της πωλήσεις της σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα όπως πχ ΕΛΕΠΑΠ, ΣΤΟΡΓΗ, ΜΕΛΙΣΣΑ)
Ιδιωτικές συνεργασίες για την υποστήριξη μειονοτήτων, όπως οι άνεργοι, συνεισφέροντας οικονομικά σε events και ενέργειες.
Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε παγκόσμιες κινήσεις όπως η Ώρα της Γής.

vandi _ ellines

 


nanoi _ earth hour