όραμα ομίλου - αρχές


   

Όραμα Ομίλου

 

 

To Όραμα της Εταιρείας Notos Com Holdings είναι να ξεχωρίζουμε πάντα, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, ώστε να αποτελούμε την πρώτη καταναλωτική επιλογή που ομορφαίνει τη ζωή μας

 

Εξυπηρέτηση του πελάτη: 

Εστιάζουμε στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη και την ικανοποίησή του, την αύξηση της αγοραστικής εμπιστοσύνης απέναντί μας, προσαρμοσμένοι στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Κάθε ενέργειά μας, προσδίδει πρόσθετη αξία στο τελικό προϊόν.

Ομαδική Εργασία: 

Δουλεύουμε ομαδικά, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, Ενθαρρύνουμε την έκφραση διαφορετικών απόψεων και αυτό μας βοηθά να ανανγνωρίζουμε τις ιδέες και τα αισθήματα των συνεργατών μας και να αξιοποιούμε διαφορετικές τάσεις και αντιλήψεις.

Οργανωμένο περιβάλλον: 

Αποδεχόμαστε και στηρίζουμε την οργάνωση, τις δομές και τις διαδικασίες που συντηρούν, τροφοδοτούν και υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά μας και ενδυναμώνουν τη θέση μας στο επιχειρηματικό μας περιβάλλον.

Δέσμευση στους στόχους

Δουλεύουμε όλοι με κοινό όραμα. Υποστηρίζουμε και προωθούμε τις αποφάσεις της Εταιρείας και αποδεχόμαστε ως κυρίαρχη προτεραιότητά μας την επίτευξη των προκαθορισμένων  επιχειρηματικών στόχων, επιδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας. 

Προσαρμογή στις εξελίξεις: 

Παρακολουθούμε τις ταχύτατες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ενεργούμε γρήγορα και αποφασιστικά, προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας μας, ώστε να ανταποκριθούμε σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και νέες απαιτήσεις.

.