ανθρώπινο δυναμικό


   

Οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στον Όμιλο NotosCom. Η εταιρική μας κουλτούρα διέπεται από τις κάτωθι αρχές:

 

Ακεραιότητα: 

Ενεργούμε πάντα για το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, έχοντας διαφάνεια στις εργασιακές μας συναλλαγές, υποστηρίζοντας τις Αξίες και τα Πιστεύω της Εταιρείας, ακόμη και εάν βρισκόμαστε σε δύσκολη προσωπική και επαγγελματική θέση. Είναι καθήκον του καθενός μας να αντιτίθεται και να αρνείται την εκτέλεση εντολών που δεν είναι σύννομες.

Δίκαιη και συνεπής συμπεριφορά: 

Είμαστε δίκαιοι και συνεπείς με τους ανθρώπους μας. Εξασφαλίζουμε τη δέσμευσή τους, ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους και ενθαρρύνουμε τα υψηλά πρότυπα απόδοσης. 

Σεβασμός στην Εταιρεία και στο Καταναλωτή: 

Κάθε απόφαση και πράξη μας έχει ως κύριο γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, με στόχο τον θετικό αντίκτυπο, τόσο προς το καταναλωτή, όσο και προς το προσωπικό μας και προς το κοινωνικό σύνολο.